Books Written by Aravind Subramanyam:

 • Sai Avathar
 • Shri Lalithayin Kathai
 • Shri Matha
 • Shri Maha Sastha Vijayam (Tamil)
 • Shri Maha Sastha Charitam (English)
 • Shri Maha Sastha Charitam (Telugu)
 • Shri Chandikayin Charitham
 • Subramanya Vaibhavam – Arumukanin Athputha Vadivankal
 • Shri Boothanatha Prabhavam
 • Nothing But Ayyappan
 • Shri Boothanatha Geetha
 • Shri Ucchishta Ganesha Vaibhavam
 • Shri Kirathan
 • Darmacharyan